top of page
Search

Setembre 2021āu

Abans de començar la pràctica del yoga, recitem la síl·laba ĀUṀ. Aquest petit ritual com a petició de bons auspicis ens ajuda a apropar la nostra consciència a un estat favorable per absorbir-nos en la pràctica.


ĀUṀ és considerat el més elevat dels mantra. Està format per tres lletres, sons imprescindibles per a la pronunciació de qualsevol altre mantra més elaborat. En aquest sentit es classifica com a bīja mantra o mantra “llavor”.


Aquest so o vibració representa la Divinitat o aquella realitat més subtil, eterna i inalterable i al pronunciar-lo apropa l’ésser a la realització.

Origen


L'origen del mantra és encara discutit. On es va començar a desenvolupar el seu simbolisme fou en els Upaniṣad. El Chāndogyopaniṣad 2.23.2, un dels més antics, considera que ĀUṀ és l'univers mateix i ens explica el seu origen en els tres sons primordials que sorgiren en la creació de l'univers :


“Prajapati, el Creador de tot, reposà en meditació vivificant sobre els mons de la seva creació i d'ells sortiren els tres Veda.

Reposà en meditació i d'ells sortiren els tres sons, terra, aire i cel.

Reposà en meditació i dels tres sons sorgí el so ĀUṀ.

Així com totes les fulles sorgeixen d'una sola tija, totes les paraules vénen del so ĀUṀ.

ĀUṀ és tot l'univers.

ĀUṀ és en veritat tot l'univers"


Simbologia


ĀUṀ és una síl·laba sagrada en diverses religions de la Índia i el simbolisme del mantra i fins i tot de cadascuna de les seves lletres és molt variat segons la font que consultem o la tradició a la que ens apropem.


En l’àmbit de la mitologia hindú aquest simbolisme sovint s’equipara a la trinitat que formen els déus Brahmā, el creador de l’univers, Viṣnu, el que sosté l’univers i Śiva, el destructor. La síl·laba completa expressa tot el cicle de creació, conservació i destrucció de l’univers i fins i tot aquell instant en que l'univers encara no existeix.


Segons el Māṇḍūkya Upaniṣad la síl·laba simbolitza els diferents estats de la consciència:​So

Cosmologia

Estat de la consciència

Representa la creació de l’univers

jāgrata-avasthā o vigília

U

Representa, la continuïtat de l’univers a nivell subtil

svapna-avasthā o son amb somnis

Representa, l’estat causal de l’univers, quan encara no existeix

suṣupti-avasthā o son profund sense somnis

ĀU

En la seva totalitat representa Brahman, el tot incondicionat

turīya-avasthā

o l’estat de la consciència que va més enllà del tot i que es fon en la plenitud de l’infinit
Āu com a mitjà per a la realització de l'ÉsserPatañjali en el seu tractat sobre el ioga, concretament en els sutra I.27-29 també ens parla de la síl·laba, l’anomena praṇava, que significa “la més elevada lloança” i ens diu que:


Repetint aquesta síl·laba amb sentiment i consciència del seu significat es poden traspassar tots els obstacles que sorgeixen en el camí de la Realització


En aquesta mateixa línia, el Muṇḍaka Upaniṣad també considera el mantra com a mitjà (equiparant-lo a un arc) per a realitzar l'Ésser (Brahman),


“La síl·laba mística AUM és l’arc. La fletxa és l’Ésser. Brahman és el blanc.

Aquest és penetrat per l’home no dispers.

S’hauria d’arribar a estar en Ell com la fletxa en el blanc.“


I, finalment, l'equipara amb l'essència més profunda de l'ésser i ens convida a meditar-hi:


“Estableix la teva meditació en ĀUṀ, l'Atman, el teu Jo."
Per llegir-ne mes:

Luz sobre el Yoga [Introducción– ¿Qué es el Yoga? – Dharana, BKS Iyengar , Ed. Kairos

Luz sobre el Pranayama - Capítol 17 , BKS Iyengar , Ed. Kairos

Luz sobre los Yoga Sūtras de Patañjali Introducció samādhi pāda - Sutra I.27 – I.29, , BKS Iyengar , Ed. Kairos

The principal Upanishads, S. Radhakrishnan. , Ed.

Els Upanishads, a cura de Joan Mascaró. Ed. Moll


229 views0 comments

Commenti


bottom of page